Grupa Chwały

„Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę, chcę śpiewać Tobie o Panie” Ps 101,1

 

 

GRUPA CHWAŁY

(Statut Wspólnoty Uwielbienia)

 

 

Grupa Chwały powstała w drugiej połowie roku 2014 z inicjatywy, potrzeby i przynaglenia serca pierwszych założycieli. Pierwsza myśl to oddanie Bogu chwały i czci poprzez organizację Wieczorów Uwielbienia w różnych parafiach. Pierwszy Wieczór Uwielbienia odbył się w Parafii Zmartwychwstania w Łodzi. Można było nas wtedy policzyć na palcach jednej ręki. Korzystaliśmy z nagłośnienia Kościoła, a oprawa muzyczna to jeden wokal i jedna gitara. Im dłużej trwała posługa tym pojawiało się coraz więcej członków Grupy i Pan Bóg błogosławił poprzez rozwój duchowy i techniczny. Jedyną prośbą ze strony Grupy podczas organizacji Wieczorów było wystawienie Najświętszego Sakramentu i obecność Kapłana w konfesjonale. Grupa Chwały dodatkowo posługiwała muzycznie podczas rekolekcji, koncertów ewangelizacyjnych, kolędowań.

W roku 2015 opiekę duchową nad Grupą objął Ojciec Robert Rutkowski Karmelita Bosy i od tego czasu rozpoczęła się formacja duchowa Grupy pod jego przewodnictwem. Przez ten czas w Grupie wykształciły się trzy grupy: posługi modlitwą, posługi muzyką i posługi medialnej. W związku z rozwojem Grupy Chwały nastąpiła też potrzeba sprecyzowania jej działalności, szczególnie dla członków, ale i dla wszystkich, którzy chcieliby podjąć posługę w Grupie Chwały o czym stanowi bieżący dokument.

Członkowie Grupy Chwały to osoby z różnych Parafii Archidiecezji Łódzkiej, których połączyła miłość do Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy w sposób szczególny oddają cześć Maryi Matce Bożej, osoby, które w wolności oddają się posłudze modlitwą, muzyką i talentami technicznymi podczas Wieczorów Uwielbienia, rekolekcji, koncertów ewangelizacyjnych.

Charyzmatem Wspólnoty jest nieustanne uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonywane w mocy Ducha Świętego poprzez dane nam talenty.

 

 

Cele Wspólnoty:

 1. Formacja osobista i wspólnotowa
 2. Rozwój muzyczny
 3. Ewangelizacja i propagowanie chrześcijańskiego stylu życia zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego

 

Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację i udział w spotkaniach formacyjnych
 2. Oprawę modlitewno-muzyczną Wieczorów Uwielbienia
 3. Oprawę modlitewno-muzyczną Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie
 4. Oprawę modlitewno-muzyczną rekolekcji
 5. Oprawę modlitewno-muzyczną spotkań wiernych
 6. Organizację i udział w koncertach ewangelizacyjnych
 7. Transmitowanie w mediach spotkań modlitewno – muzycznych

 

Członkowie Grupy Chwały:

 1. Uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych
 2. Uczestniczą z posługą podczas działań Grupy
 3. Codziennie rozważają fragmenty Pisma Świętego
 4. Codziennie odmawiają modlitwę „Pod Twoją obronę…” w intencjach Ojca Świętego Papieża Franciszka, biskupa Grzegorza Rysia, Grupy Chwały i tych wszystkich, którzy o tą modlitwę prosili
 5. Sukcesywnie rozwijają swoje talenty do wykorzystania w posłudze
 6. Dbają o powierzone dobra
 7. Wspierają się nawzajem szacunkiem, pokojem, dobrem i miłością, a także tych, którzy chcą dołączyć do posługi we Wspólnocie
 8. Z wiarą oddają swoje posłuszeństwo Opiekunowi Grupy

 

 

Kandydaci przed przystąpieniem do Wspólnoty:

 1. Składają ustną deklarację przed opiekunem Grupy oraz Liderami o chęci dołączenia do Wspólnoty Grupy Chwały
 2. Są obecni na trzech spotkaniach formacyjnych
 3. Uczestniczą w działaniach Grupy, ale jeszcze nie posługują
 4. Stają się pełnoprawnymi członkami Grupy Chwały podczas trzeciego spotkania formacyjnego
   

Struktura Wspólnoty:

Do Wspólnoty może należeć każdy dorosły chrześcijanin, który w świadomy i wolny sposób chce uwielbiać Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Trwanie we Wspólnocie zakłada braterstwo w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach, w jednym duchu i w jednej wierze. Wspólnota składa się z osób z różnych Parafii Archidiecezji Łódzkiej. Tworzy ona strukturę otwartą, co oznacza, że każdy poruszony pragnieniem serca może do wspólnoty przyjść i z niej odejść. Każdy we wspólnocie jest potrzebny i tak samo ważny, ponieważ wspólnota tworzy wysoce zróżnicowany zespół osób podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach.


We Wspólnocie wyróżnia się:

 1. Grupę posługi modlitwą
 2. Grupę posługi muzycznej
 3. Grupę posługi medialnej

Ad.1 Grupa posługi modlitwą dba, aby przed rozpoczęciem każdej posługi członkowie zebrali się do wspólnej modlitwy, przygotowuje i prowadzi modlitwę podczas posługi, otacza posługę modlitwą osłonową, dziękczynną, wstawienniczą

Ad.2 Grupa posługi muzycznej uczestniczy w próbach, przygotowuje materiał muzyczny, doskonali swoje umiejętności, dba o sprzęt nagłośnieniowy, rozkłada i sprząta nagłośnienie, z czujnością w otwartości na działanie Ducha Świętego dobiera podkład muzyczny do modlitwy

Ad.3 Grupa posługi medialnej prowadzi i zarządza stroną WWW, Facebookiem, Youtubem, przygotowuje i obsługuje sprzęt (aparaty, kamery) w trakcie modlitwy, prowadzi transmisje na żywo ze spotkań modlitewnych

Finanse Grupy Chwały pochodzą głównie z dobrowolnych składek członków Grupy oraz z dobrowolnych ofiar wiernych. Zebrane datki i ofiary wykorzystywane są zgodnie z rozeznaniem Opiekuna Wspólnoty oraz Liderów. Grupa Chwały nie działa za korzyści finansowe.

Decyzje dotyczące rozeznania drogi Wspólnoty, rozeznania charyzmatów, problemów występujących we Wspólnocie, rozeznania i przyjęcia planu posługi podejmują Opiekun Wspólnoty oraz Liderzy poszczególnych grup.

 

Opiekunem Wspólnoty jest Ojciec Robert Rutkowski

Liderem grupy posługi modlitwą jest Arek Urbański

Liderem grupy posługi muzycznej jest Marek Krakowiak

Liderem grupy posługi medialnej jest Asia Krakowiak

 

Każdy Lider może mieć w swojej grupie asystenta, animatora

 

Potrzeba zmiany Liderów grup dokonywana jest na wyraźny wniosek większości członków Grupy Chwały.

Wybory Liderów, asystentów, animatorów odbywają się raz na dwa lata podczas pierwszego spotkania formacyjnego po Świętach Wielkanocnych począwszy od roku 2018.

 

Zapisy końcowe:

Wspólnota Grupa Chwały działa pod okiem i prowadzeniem duchowym katolickiego księdza Ojca Roberta Rutkowskiego OCD.

Zgodnie z natchnieniem Soboru Watykańskiego Drugiego Grupa Chwały wpisuje się w nurt wspólnot odnowy życia duchowego i jest posłuszna nauce Kościoła Katolickiego.

Siedziba Grupy Chwały to Parafia Opieki Św. Józefa w Łodzi przy ul. Liściastej 9.

Działalność i posługa Grupy Chwały nie jest ograniczona miejscem.

Do podjęcia posługi w danej Parafii potrzebna jest zgoda Księdza Proboszcza, wystawienie Najświętszego Sakramentu, obecność Kapłana w konfesjonale, zapewnienie możliwości wcześniejszego rozstawienia i zabezpieczenia sprzętu nagłośnieniowego, zapewnienie możliwości swobodnego sprzątnięcia nagłośnienia po zakończonej posłudze.

Statut

Możesz stać się współorganizatorem Wieczorów Uwielbienia i wszelkiego rodzaju posług poprzez wpłaty dobrowolnych ofiar na konto:

07 1090 2705 0000 0001 3695 9554
W tytule wpłat prosimy wpisać "Grupa Chwały"

Wszystkie ofiary będą wykorzystane zgodnie z charyzmatem Grupy Chwały na potrzeby organizacji Wieczorów i koncertów Uwielbienia

w Parafiach gdzie zostaniemy posłani.