Grupa Chwały

Śpiewamy

Duchu Święty przyjdź   (x2)

Niech wiara zagości

Niech nadzieja zagości

Niech miłość zagości w nas.

Chcę wywyższać Imię Twe

Chcę zaśpiewać Tobie chwałę

Panie dziś raduję się

Bo przyszedłeś by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie

Na Krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty

Chcę wywyższać Imię Twe

Pan jest Pasterzem moim

Niczego mi nie braknie

Na niwach zielonych pasie mnie

Nad wody spokojne prowadzi mnie

Jezus jest tu, Jezus jest tu

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię

Jezus jest tu.

Pan jest wśród nas …

Bóg kocha nas …

K

o

l

ę

d

y

Możesz stać się współorganizatorem Wieczorów Uwielbienia i wszelkiego rodzaju posług poprzez wpłaty dobrowolnych ofiar na konto:

07 1090 2705 0000 0001 3695 9554
W tytule wpłat prosimy wpisać "Grupa Chwały"

Wszystkie ofiary będą wykorzystane zgodnie z charyzmatem Grupy Chwały na potrzeby organizacji Wieczorów i koncertów Uwielbienia

w Parafiach gdzie zostaniemy posłani.